Saturday, September 30, 2006

Ho'oheno


Kama 'ia ke aloha a pa'a i loko

Bind love that it may remain fast within
.

Friday, September 29, 2006

Kalana


O ka mea ua hala ua hala ua

In the heart of forgiveness
everything becomes family
.

Thursday, September 28, 2006

Ka Wahini


Ua nani ka wahini la_,
ka nohona i ka la'i.
Ua hele a nohea la_,
pua ha'aheo o ke aupuni

The lady is so pretty,
dwelling in tranquility.
She has become so beautiful,
a flower that her nation embraces with pride
.

Wednesday, September 27, 2006

Ahiahi


No ke ano ahiahi ke aloha la_

In the evening hours we feel aloha
.

Tuesday, September 26, 2006

Ilihia


Piha au i ka 'e'ehia

I am filled with awe
.

Monday, September 25, 2006

'Oia'i'o


He 'onipa'a ka 'oia'i'o

Truth is not changeable
.

Sunday, September 24, 2006

Nahele


Nahele paoa i ke 'ala

The forest is imbued with fragrance
.

Saturday, September 23, 2006

Lawai'a


I ka moana no ka i'a
liuliu 'ia na pono lawai'a

While the fish are still in the sea,
get your gear ready
.

Friday, September 22, 2006

Ha'ina


Ha'ina 'ia mai ana ka puana,
'o ka po'e i aloha i ka 'aina

The story is to be told
of the people who love the land
.

Thursday, September 21, 2006

Niu


Holu e ka lau niu e
a 'o ko'u hoa ia
Nanea mai ho'i ke noho maila
ma lalo ka lau

The palm frond sways
it is my friend
How delightful to be there
in the cool shade
.

Wednesday, September 20, 2006

'Oli 'oli

Tuesday, September 19, 2006

Hana like


'A 'ohe hana nui ke alu 'ia

No task is too big when done together by all
.

Monday, September 18, 2006

Ka Makani


Na maka o ka makani

Eyes of the wind
(the clouds which show the direction of the wind)
.

Sunday, September 17, 2006

'Ano 'ai


'Ano 'ai, ma'ane 'i mai
Heaha ka hua?

Greetings, come
What is the thought in the heart?
.

Saturday, September 16, 2006

Kahua


Hill of the Resurrection
Kahua Ranch
.

Friday, September 15, 2006

Uku


'A 'ohe pilo uku

No reward is a trifle
.

Thursday, September 14, 2006

Ka'a


Ka'a 'ia 'alihi a'o po_haku ku_

Unbound are the weights that hold the land
.

Wednesday, September 13, 2006

Umi ia


Umi ia i nui ke aho

Hold on and take a long breath
.

Tuesday, September 12, 2006

Ka Hae Kalaunu


Kaena ka wahine o ke kuahiwi,
Kuko i ke ao 'opua i ka lani,
La_lau hopu i ka mea i li'a ai
I kahiko no ke kino e nani ai.

The woman of the mountain boasts
That she would like to have
the clouds in the sky,
She grasps the thing that she desires
to adorn the body, to make it beautiful
.
Queen Lili'uokalani

Monday, September 11, 2006

Hoihoi


Aohe hale i piha i ka hoihoi;
haawi ia mai, lawe mai no

No house is too full of good feeling;
it is given and then taken away
.

Sunday, September 10, 2006

'Oia'i'o


Mai ka po mai ka 'oia'i'o

Truth is from before creation
.

Saturday, September 09, 2006

Ha'aha'a


Kui ka hele a ka naau ha'aha'a

To be humble,
one goes slowly and thinks
.

Friday, September 08, 2006

A'o


'A 'ohe pau ka 'ike i ka halau ho'okahi

One learns from many sources
(all knowledge is not taught in one school)
.

Thursday, September 07, 2006

Ke aloha


O ke aloha ke kuleana o kahi malihini

Compassion makes its home in any land
.

Wednesday, September 06, 2006

'Ike


'Ike no i ka la_ o ka 'ike
mana no i ka la_ o ka mana

There is a time for knowledge
and a time for power
.

Tuesday, September 05, 2006

I ka nana


I ka nana no a 'iki

By observing one learns
.

Monday, September 04, 2006

E a'o ia kakou


Mai ho'ohalahala ia kakou
E a'o ia kakou ka mea kupono
e ho'ohuhu 'ole ai makou

Do not criticize us
Teach us what is proper
that we may not offend
.

Sunday, September 03, 2006

Hale Kahakai


Ka Hale Kahakai o Kalakaua

The beach house of King David Kalakaua
at Keahou, reflected in the fishpond.
It is said that King Kamehameha had
a residence near the same pond.
.

Saturday, September 02, 2006

Ka Mele


Aia no i ka mea e mele ana

Let the singer select the song
.

Friday, September 01, 2006

Welawela


'O ka la welawela i ke kula 'ea_

The sun scorches the plains
.