Thursday, August 31, 2006

Ihona


Ka ihona o ka nahele la_

The path descends into the forest
.

Wednesday, August 30, 2006

Ke Pali


Ua la 'i'ka nohona
i ke alo pali

There is tranquility
before the face of the cliff
.

Tuesday, August 29, 2006

Nui Puni


Ho'iki mai i ke aloha nui puni ka 'aina

Show the great love all around the land
.

Sunday, August 27, 2006

Kia ao


Aia i ka 'opua ka ola:
he ola nui, he ola laula_,
he ola hohonu, he ola ki'eki'e

Life is in the clouds:
great life, broad life
deep life, elevated life
.

Saturday, August 26, 2006

Ke Kanaka


Malama i ke kanaka
A he pue laha 'ole

Take care of your people
For they are the rarest of flowers
.

Friday, August 25, 2006

Kakahiaka


Ho'omaka i ka 'onohi o ka la

Beauty appears
with the rising of the sun
.

Thursday, August 24, 2006

Kia'i Honu


E'ea a'e ke po'o o ka honu
i ka 'ilikai

The head of the turtle appeared
again and again on the surface
of the sea
.

Wednesday, August 23, 2006

Hanau o Hawaii


...O ka walewale ho'okumu honua ia
O ke kumu o ka lipo, i lipo ai
O ke kumu o ka po, i po ai
O ka lipo lipo, o ka lipolipo
O ka lipo o ka la, o ka lipo o ka po
Po wale ho'i
Hanau ka po

From the source in the slime
was the earth formed
From the source in the dark
was the darkness formed
From the source in the night
was the night formed
From the depths of the darkness,
darkness so deep
Darkness of day, darkness of night
Of night alone
Did night give birth...

Tuesday, August 22, 2006

Koni loa


If you pursue your passion,
that which you truly love-
everything else will fall into place

Linda Kaholokai
.

Monday, August 21, 2006

Pili


'Ike aku, ike mai,
kokua aku kokua mai;
Pela iho la ka nohona 'ohana

Recognize others, be recognized,
help others, be helped;
such is a family relationship

Sunday, August 20, 2006

Ulula'au


Hahai no ka ua i ka ulula'au
The rain follows after the forest
.

Saturday, August 19, 2006

Awapuhi


Onaona me ka 'awapuhi
he beauty maoli no_

The sweet scent of the ginger
is truly beautiful

Friday, August 18, 2006

Pilikia


No kahi ka pilikia,
pau a pau.

When you honor your troubles
as a prayer,
they come to an end.
.

Thursday, August 17, 2006

Mamao


A'ohe i ka hana a ke aloha.
Distance is ignored by love.
.