Thursday, November 30, 2006

Ka la'i


He ali'i ka la'i, he haku na ke aloha

Peace is a chief, the lord of love
.

Wednesday, November 29, 2006

He niu


Two riddles:
He wai kau i ka lewa
The water perched in the sky

Ka wai lewa i ka makani
The water that sways in the breeze
.

Tuesday, November 28, 2006

O ke aloha


O ke aloha ke kuleana o ka_hi malihini

Love is the host in strange lands
.

Monday, November 27, 2006

Wai aka


Mai ho_'ale'ale i ka wai i lana ma_lie

Do not disturb water that is tranquil
.

Saturday, November 25, 2006

'Ohu


He 'ohu ke aloha;
'a 'ohe kuahiwi kau 'ole

Love is like the mist;
there is no mountain it does not settle upon
.

Friday, November 24, 2006

Nowemapa


E ka la e-e ola i a'u

O sun give me life
.
November sun

Thursday, November 23, 2006

La Ho'omaika'i


Thanksgiving Day
.

Wednesday, November 22, 2006

Malu


'A'ohe e pulu, he wa'a nui

You will not get wet, the canoe is large
.
(One is safe in the protection of an important person)

Tuesday, November 21, 2006

Kuka'i


Kuka'i 'ia ka ha loa la

The great breath has been exchanged
.

Monday, November 20, 2006

Mau


Pipi_ ka wahie, ho'onui ku pulupulu

If the firewood burns slowly,
use more tinder
.
(Do not give up because of first failure)

Saturday, November 18, 2006

Laupahoehoe


Laupahoehoe Train Museum
stationmaster's hale
.

Friday, November 17, 2006

'Imi Na'auao


Ku_lia e loa'a ka na'auao

Strive to obtain wisdom
.

Thursday, November 16, 2006

Heiau


E hiolo ana na kapu kahiko;
e hina ana na heiau me na lele;
e hui ana na moku...

The ancient kapu will be abolished;
the heiau and altars will fall;
the islands will be united...

(a prophecy uttered by Kapihe,
a kahuna in Kamehameha's time)

Wednesday, November 15, 2006

Mea Oli


Lilo i ke kake o Lehua

Absorbed in the kake chant of Lehua
.

Tuesday, November 14, 2006

Makana


Ko aloha, ko aloha ka'u mea nui
He makana, he makana na ka pu'uwai

Your love, your love is what I cherish
It is a gift, a gift from the heart
.

Monday, November 13, 2006

Koa


E hume i ka malo,
e ho'okala i ka ihe

Gird the loincloth,
sharpen the spear
.

Sunday, November 12, 2006

Miha


Miha ka lani, miha ka honua

Silent the heavens, silent the earth
.

Saturday, November 11, 2006

Kukuipahu


Na po_haku ka_lai a Kukuipahu

The hewn stones of Kukuipahu
.

Friday, November 10, 2006

Wehe


E wehe i ka umauma i akea

Be generous and kind to all
.

Thursday, November 09, 2006

Li'ula_


Puanaiea ke kamaka ke hele i ka li'ula

A person who goes after a mirage
will only wear himself out
.

Wednesday, November 08, 2006

'Olu'olu


E 'olu'olu i ka mea i loa'a

Be content with what you have
.

Tuesday, November 07, 2006

Huhu_


Aloha mai no, aloha aku;
o ka huhu_ ka mea e ola 'ole ai

When love is given,
love should be returned;
anger is the thing that gives no life
.

Monday, November 06, 2006

Akua


Kau ka 'onohi ali'i luna

Eye to eye with the divine
.

Sunday, November 05, 2006

Makani


Ola i ke ahe lau makani

The life within the gentle breath of the breeze
.

Friday, November 03, 2006

Nei


Nei ka honua,
he o_ la'i ia

When the earth trembles,
it is an earthquake
(some things are exactly as they appear)
.

Thursday, November 02, 2006

He manu


He manu ke aloha,
'a'ohe la_la_ kau 'ole

Love is like a bird,
there is no branch it does not perch upon
.
(endangered Hawaiian creeper)

Wednesday, November 01, 2006

'Imi


A 'ohe mea 'imi a ka maka

Nothing more for the eyes to search for
.