Tuesday, February 26, 2008

He 'ike kumu


He 'ike kumu, he 'ike lau, he 'ike lono

A knowledge basic, a knowledge flowering,
a knowledge heard
.

Monday, February 25, 2008

Huli lua


Mehe makani huli lua la_
huli ka mana'o

Like a shifting wind, the mind changes
.

Sunday, February 24, 2008

Hana aloha


A pule hana aloha

Prayer to evoke love
.

Thursday, February 21, 2008

Ina_


Ina_ 'oe e hele e hele no_ au me 'oe

If you go, I'll go with you
,

Wednesday, February 20, 2008

Hu'ihu'i


He aloha hu'ihu'i konokoni ana i loko o'u

The ardent, tingling love within me
.

Tuesday, February 19, 2008

Ku i ke 'aki


Ku i ke 'aki

Has reached the very highest spot
.

Monday, February 18, 2008

O ke ahiahi


Kau ka mo_lehulehu o ke ahiahi

The twilight of evening descends
.

Sunday, February 17, 2008

Kahaku_


He kahaku_ wau no ke_ia 'aina
ia'u o uka, ia'u o kai

I may go where I please on this land
inward is mine, seaward is mine
.

Saturday, February 16, 2008

Ka'alelewa


Na_ ao ka'alelewa

Floating clouds
.

Friday, February 15, 2008

Kahakiki_


Ua lohe akula la_kou i ke kahakiki_ a ka wai

They heard the roar of the rushing water
.

Sunday, February 10, 2008

Ho_keo


E ho_keo iho i ke aloha

Cherish the love
.

Saturday, February 09, 2008

Ho'okahua


Ho'okahua ka no'ono'o

Settle down to a task with determination
to see it through
.

Friday, February 08, 2008

I luna na maka


I luna na maka, i lalo na kuli

Eyes up, knees down
.

Thursday, February 07, 2008

E pala


E pala le ma'a, 'ae le_ pala le 'upu

The rock rots, but the word does not rot
.

Tuesday, February 05, 2008

A_koakoa


Pau a_koakoa

All gathered together
.

Monday, February 04, 2008

Pe_pe_


Pe_pe_ i ka ua ho'opoponi 'ili

Bruised by the rain that bruises the skin
.

Sunday, February 03, 2008

Mahina 'ai


E holoholo ana ma ka mahina 'ai

Walking in the garden
.

Saturday, February 02, 2008

Oi ho'i


Oi ho 'i he hana ha_ 'awe o kaumaha

It isn't work to carry this heavy burden on the back
.