Friday, November 30, 2007

Ke ki'i


Ke ki'i mai nei ke ahi o ka po_ ia'u
e kono ia'u, e kono ia'u e hele au

The fires of the night come to fetch me
enticing me, inviting me to come
.

Thursday, November 29, 2007

He keiki


He keiki aloha na mea kanu

Beloved children are the plants
.

Wednesday, November 28, 2007

Ko_nane


Ka pa_ ko_nane a ka mahina
'alohi e like me ka la_ i ke awakea

The moonlight shines brightly
bright as the sun at noon
.

Tuesday, November 27, 2007

Makuahine

Monday, November 26, 2007

Ko'i


Ka ko'i

Adze tool for cutting and carving koa, as in canoe building
.

Sunday, November 25, 2007

He huawai


He huawai ola ke kanaka
na Ka_ne ke Akua i hana

The human being created by the god Kane
is a living water gourd
.

Saturday, November 24, 2007

Makana


E hui au ana au i makana ia 'oe

I am seeking a gift for you
.

Friday, November 23, 2007

Ho'a_lahia


I ka hiki ho'a_lahia nei la_,
e_ ala, e_ ala mai 'oe

The time to be awakened comes,
awake, awake
.

Thursday, November 22, 2007

Kau


Kau ke keha i ka uluna

The head rests upon the pillow
.

Wednesday, November 21, 2007

Kani


E 'eleu like a'e ka_kou,
kani 'ai, e kani wai a_ ho'i a'e

Let us all hurry together,
eat, drink and go home
.

Tuesday, November 20, 2007

Hina 'ea


E hina i uka e
hina i kai e

Rock toward the mountain
rock toward the sea
.

Monday, November 19, 2007

'O_maka wai


Naha_ na 'o_maka wai a ka lihilihi

Broken are the water-holders of the eyelashes
.

Saturday, November 17, 2007

Ola no


Ola no i ka pua

There is healing in the blossoms
.

Wednesday, November 14, 2007

Pahu


Pa'i ana na pahu a hula le'a;
o ka'u hula no ke_ia

Let the hula chanters beat their own drums;
this is what I know
.

Tuesday, November 13, 2007

Uliuli


Blue

Monday, November 12, 2007

Ipu


Ka hoene lua a ka ipu e o_ nei

The soft, hollow sound of the gourd going O
.

Saturday, November 10, 2007

Kupukupu


Mo_hala maika'i ke oho o ke kupukupu

Unfolded well are the fronds of the fern
.

Friday, November 09, 2007

O mihi


O mihi i ke anuanu, huluhulu 'ole
O mihi i ka welawela i ke 'a'ahu 'ole

Repentant in the great cold, featherless
Repentant in the great heat, in my coverlessness
.

Thursday, November 08, 2007

Ka_kou


No ke kahi o ka_kou ka pilikia,
malaila pu ka_kou a pau

Should one of us get into trouble,
we will all go that way
.

Tuesday, November 06, 2007

O Ilio


O ilio-uli o ka lani
O ilio-mea, o lio-ehu

O slate blue cloud of heaven
O white cloud, O red-tinted cloud
.

Monday, November 05, 2007

Holokai


Na_ holokai

Seafaring men
.

Sunday, November 04, 2007

Ha_'awi


Ke kuhikau wale la_ na_ lima i ka ha_'awi

The hand gestures where to send the gifts
.

Saturday, November 03, 2007

Ua noe


Hele a luhiehu i ka ua noe

Made bright by the misty rain
.

Friday, November 02, 2007

Pau ka pali


Pau ka pali,
hala ka lu'ulu'u kaumaha

The cliff is now passed,
and with it the burden of difficulty
.

Thursday, November 01, 2007

Kauna'oa


Pohihihi e_, pohihihi
Kekolo hele wale a ke kumu la_'au 'ole
Kolia a ma_lo'elo'e a heia
Ke one wali o Kauna'oa

Baffling, baffling indeed
How the rootless one crawls about
Pulling until taut and ensnaring
The fine sands of Kauna'oa
.