Wednesday, February 28, 2007

Akahai


Waipahe_ wale

As gentle as still water
.

Tuesday, February 27, 2007

Pali


Hamakua, aina pali loa

Hamakua, land of tall cliffs
.

Monday, February 26, 2007

Hua 'ai


'U'uku ka hana, 'u'uku ka loa'a

Little work, little gain
.
Fruit stand, Kealekekua

Saturday, February 24, 2007

'Ale


'Ale mai ke aloha kau i ka maka

Love comes like a billow and rests before the eyes
.

Thursday, February 22, 2007

Ho'omanawanui


E moni i ke koko a ka inaina
'umi ka hanu o ka ho'omanawanui

Swallow the blood of wrath
and hold the breath of patience
.

Wednesday, February 21, 2007

Waimaka


Pu_'olo waimaka a ke aloha

Tears are bundles of love
.

Tuesday, February 20, 2007

Pa_pa'u


He i'a no ka pa_pa'u,
he loa'a wale i ka hopu lima

Fish of the shallows are easy to catch
.

Monday, February 19, 2007

We'awe'a


He 'ehu wa_wae no kalani

A trace of the heavenly one's footsteps
.

Sunday, February 18, 2007

Kalo


Ha_lau ka hale: 'oha_ ka 'ai
A big house; small taro to eat

'Ono ka_hi 'ao lu_'au me ke aloha pu_
A little taro green is delicious when love is present
.

Saturday, February 17, 2007

Luawai


E kuhikuhi pono i na au iki
a me na au nui o ka 'ike

Instruct well in the little and the large
currents of knowledge
.
Francis Brown's pool

Friday, February 16, 2007

'Ikena


Ua lehulehu a manomano
ka 'ikena a ka Hawaii

Great and numerous is
the knowledge of the Hawaiians
.

Thursday, February 15, 2007

He'e nalu


He kai he'e nalu ko Waialea

Waialea has a sea for surfing
.

Wednesday, February 14, 2007

Kilohana


He ali'i ke aloha,
he kilohana e p'a ai

Love is like a chief,
the best prize to hold fast to
.

Tuesday, February 13, 2007

Uhi


Uhi mai ka lani po_

Darkness from the sky spreads out
.

Monday, February 12, 2007

'Apa'apa'a


Ku'i pe_ 'ia e ka 'Apa'apa'a

Pounded flat by the 'Apa'apa'a wind
.

Saturday, February 10, 2007

Ua kulumu


Ua kulumu ke kanaka i ka ke aloha

Love is a customary virtue with man
.

Friday, February 09, 2007

Kau a_ kau


Pili kau, pili ho'oilo

Together in the wet season,
together in the dry season
.

Thursday, February 08, 2007

Pono


He 'ike 'ana ia i ka pono

It is a recognizing of the right thing
.

Wednesday, February 07, 2007

Kahu


Pili ka hanu; ha_mau ka leo

Suppress the breath; silence the voice
.

Tuesday, February 06, 2007

Ke kai


Aia no ke ea ma'ema'e o ke kai
ma na_ wahi apau

The clean smell of the ocean is everywhere
.

Monday, February 05, 2007

Pua kalaunu


Pua kalaunu

The crown flower
.
(called lili'u on Ni'ihau)

Sunday, February 04, 2007

'A_lana


Ke kani nei ka 'a_lana

The gift is sounded
.

Friday, February 02, 2007

Haahaa


E noho iho i ke o_pu_ weuweu,
mai ho'oki'eki 'e

Remain among the clumps of grasses
and do not elevate yourself
.

Thursday, February 01, 2007

Noho


No ka noho 'aina ka 'aina

The land belongs to the one dwelling on it
.