Saturday, March 31, 2007

Wale


He honu ka 'aina, he mea pane'e wale

Land is like a turtle, it moves on
.

Thursday, March 29, 2007

Mo'okini


'Ihi ka kua, meha ka alo

Sacred is the back, silent is the front
.

Wednesday, March 28, 2007

Wailele


Wai o ka_unu

Water of love
.

Tuesday, March 27, 2007

Ha_nau


Ha_nau ka 'aina, ha_nau ke ali'i, ha_nau ke kanaka

Born was the land, born were the chiefs, born were the common people
.

Monday, March 26, 2007

Wai


I ka wai kau a Kane me Kanaloa, he wai puna, he wai e inu, he wai e mana, he wai e ola

Water given by Kane and Kanaloa, spring water, water to drink, water for power, water for life
.

Sunday, March 25, 2007

Waimea


A aloha wale 'ia ka ho'i

Even a hill is loved
.

Friday, March 23, 2007

Ho'opunipuni


A'o i ka ho'opunipuni
a'o aku no i ka 'aihue

Learn to lie
and the next thing will be to steal
.

Thursday, March 22, 2007

Makalawena


He ao walea i ka la'i

A day enjoyed in the calm
.

Wednesday, March 21, 2007

'A_ pele


Pau Puna ua ko'ele ka papa

Puna is ravaged; the foundation crackles
.

Tuesday, March 20, 2007

He ana


He ana ka mana'o o ke kanaka
'a'ole 'oe e 'ike ia loko

The thoughts of man are like caves
whose interiors one cannot see
.

Monday, March 19, 2007

Palai


Ka liko o ka pala'i i wilia me ke 'ala

The young fern frond is interwoven with fragrance
.

Saturday, March 17, 2007

Ko'a


Hili hiwa ka mana'o ke 'ole ke ku_ka_ku_ka_

Ideas run wild without discussion
.

Friday, March 16, 2007

Me 'oukou


Me 'oukou ke welina o ke aloha

To you an expression of affection
.

Wednesday, March 14, 2007

Loko i'a


Ho'i ka wai a ka puna noho mai

The water returns to the spring and there remains
.

Tuesday, March 13, 2007

Puakenekene


Aia no ka pua i luna

The flower is still on the tree
.

Monday, March 12, 2007

Ke Makana


He wahi makana ke_ ia

This is just a little gift
.
Harvesting cabbage in Waimea

Sunday, March 11, 2007

'Uhana


O ke kanaka no ka na_na_, he mea 'uhana

Take heed of man, for he is a creature with a soul
.

Saturday, March 10, 2007

Lole lepo


Aia ke ola i ka hana

Life is in labor
.

Friday, March 09, 2007

E uhi


E uhi ana ka wa_ i hala i na mea i hala

Passing time obscures the past
.

Thursday, March 08, 2007

'Ilio-holo-i-ka-uaua


A monk seal taking a rest on the pier.

The Hawaiian word for seal literally means
'Quadruped running in the rough seas'
.

Wednesday, March 07, 2007

Na Ho_ku_


O na ho_ku_ no na kiu o ka lani

The stars are the spies of heaven
.

Tuesday, March 06, 2007

Ke Koa


A'o i ke koa, e a'o no i ka holo

When one learns to be a warrior,
one must also learn to run
.

Monday, March 05, 2007

He lohe


He lohe ke ola, he kuli ka make

To hear is life, to turn a deaf ear is death
.

Sunday, March 04, 2007

Kilohana makai


Aia no i ke au a ka wa_wae

Whichever current the feet go in...
.

Friday, March 02, 2007

Kumu Iwalani


Iwalani Kalima dances to 'Waikiki', sung by Ku'uipo Kumukahi, at Uncle George Naope's birthday celebration and opening night ceremonies for the first Kane Hula Festival in Hilo.

Thursday, March 01, 2007

Kuhihewa


E ho'a_'o no i pau kuhihewa

Try it and rid yourself of illusions
.