Wednesday, October 31, 2007

Punia


Ke 'ala punia

A fragrance so strong it causes dizziness
.

Tuesday, October 30, 2007

Ko'olau


Me he lau no ke Ko'olau ke aloha

Love is like the ends (fingertips)
of the Ko'olau breeze
.

Monday, October 29, 2007

Ha_papa


O ka makapo_ wale no ka mea
ha_papa i ka po_ule

Only the blind grope in darkness
.

Thursday, October 25, 2007

'Ono


'Ono ka_hi 'ao lu_'au
me ke aloha pu_

A little taro green is delicious
when love is present
.

Wednesday, October 24, 2007

Lokomaika'i


A 'o ka loina nui a ne 'li'i Hawai'i nei,
o ka ha'aha'a 'o ka 'olu'olu,
ke aloha a me ka lokomaika'i

The great customary law
of our Hawaiian chiefs was lowliness,
courtesy, aloha and inner goodness
.

Tuesday, October 23, 2007

'Ikena


Ke'ike aku i ka nani o Waimea

The view of the beauty of Waimea
.

Monday, October 22, 2007

'Upu


'Upu mai nei ke aloha

A sudden yearning to see a loved one
.

Sunday, October 21, 2007

Houpo


Lele ka houpo i ka 'oli'oli

The heart leaps for joy
.

Saturday, October 20, 2007

Wili


Wili 'ia i uka, wili 'ia i kai
Wili 'ia i luna, wili 'ia i lalo

Whirled landward, whirled seaward
Whirled upward, whirled downward
.

Friday, October 19, 2007

Anuhea


Ko_ 'ala anuhea ka'u i honi aku

Your cool soft fragrance I inhaled
.

Thursday, October 18, 2007

A_kuli


A_kuli ke aka o ka la_'au i ka wai

The reflection of trees is cast on the water
.

Wednesday, October 17, 2007

Mokuloa


'Ane'ane e pae aki i Mokuloa

Almost come ashore at Life Island
.

Tuesday, October 16, 2007

Laha 'ole


He pua laha 'ole

A flower not common
.

Sunday, October 14, 2007

Aka-ku_


He aka-ku_ kau i ka manawa

A vision placed on top of the head
.

Saturday, October 13, 2007

Ola ka 'aina


Ola ka 'aina

The land lives
.

Friday, October 12, 2007

Mai lilo


Mai lilo 'oe i puni wale,
o lilo 'oe i kamali'i

Do not believe all that is told you,
lest you be (led as) a little child
.

Thursday, October 11, 2007

Kono


Na ke aloha i kono aku la

By love was the invitation given
.

Wednesday, October 10, 2007

Nenehe


Mai ka nahuna a ka nenehe
a ka po_ he'e nalu mai i ha_nau

From the biting to the rustling
of the night surfing towards me to be born
.

Tuesday, October 09, 2007

E Ku


E Ku-oia-na-kea-i
e ae mai i ka mahalo o kakou

O Ku the watcher
accept our gratitude
.

Monday, October 08, 2007

Hohonu


Ka hohonu i hiki 'ole ke ana 'ia

The depth is unfathomable
.

Sunday, October 07, 2007

La_


Na la_ 'ae 'oia

The days that were days indeed
.

Saturday, October 06, 2007

Lahui


I na lahui kanaka a me na mea ulu o uka a me ke kai

Bring to fruition the races of mankind,
and the things that grow on land and in the sea
.

Friday, October 05, 2007

Ho'oponopono


Ho'oponopono

To make things right
.

Thursday, October 04, 2007

Haele


Na pu'u haelelua, o Pili me Kala_hikiola

The hills that go together-
Pili and Kala_hikiola
.

Wednesday, October 03, 2007

Mu


He mu ka ahula

Silent are the hula dancers
.

Tuesday, October 02, 2007

Ha_la_wai


Mai ka ho'oku'i a ka ha_la_wai

From zenith to horizon
.

Monday, October 01, 2007

Lili'uokalani


'Onipa'a

Fixed, steadfast, forever...
in love and dignity
.