Thursday, January 31, 2008

Ka'e'e


He wahi wai 'a'ohe i ka'e'e i ka la_

A little water not evaporated by the sun
.

Wednesday, January 30, 2008

Me kona


Me kona leo ku i ke aloha e
'i aku ana me ka hamohamo 'ana iho

In his voice filled with compassion
he spoke soothingly
.

Tuesday, January 29, 2008

Hu_


E_ Lono, e_ hu_ 'ia mai ka lani
me ka honua

O Lono, join heaven and earth
.

Monday, January 28, 2008

Moe


Moe ko_ a ka huhu

Dream fulfilled and cherished
.

Sunday, January 27, 2008

Holowai


Ua holowai na_ kahawai

The streams run swiftly
.

Saturday, January 26, 2008

Ma'ane


Ma'ane 'i no ka_hi pua'a a ma_kou
ku_hi i hamuhamu ai

Here is where our pig was eating
all sorts of things
.

Friday, January 25, 2008

Huhulu


Huhulu i'i ka hulu o ka manu
i ka ua kakahiaka

Tousled were the feathers of the bird
in the morning rain
.

Thursday, January 24, 2008

Ha_na


I ha_na kapo_, i ha_na ke ao

The night may be alert, the day alert
.

Tuesday, January 22, 2008

E Ka_pae


E Ka_pae a'e 'oe I kou mana'o huhu_

Put away your angry thoughts
.

Monday, January 21, 2008

Sunday

Saturday, January 19, 2008

Ke_ia


He au ha_la_la'i ke_ia

This is a time of tranquility
.

Friday, January 18, 2008

Hau pua


Holo ka hahana i ku'u piko

Heat rushes to my navel
.

Thursday, January 17, 2008

Hapuna


Le'a ke kaha i ke one o Maha-moku,
e ha'aku'e wale ana no

Delightful is the beach with its sand
of Maha-moku, rippling back and forth
.

Wednesday, January 16, 2008

Ka lewa


Ha_ ke akua i ka lewa

God breathed into the open space
.

Tuesday, January 15, 2008

Eia aku


Eia aku no eia mai pa'a ke_ia mea hana

In no time this work will be finished
.

Monday, January 14, 2008

Welo


Welo ke aloha i ka 'o_nohi

Love flutters to and fro before the eyes
.

Sunday, January 13, 2008

Miloli'i


Miloli'i

The last fishing village of Hawai'i nei
.

Saturday, January 12, 2008

I ke e_we


I ke e_we 'a_ina o ke kupuna

In the ancestors' family homeland
.

Friday, January 11, 2008

'Ele


Kai 'o_ma'o, 'eleku_, 'elehiwa,
'elemoe, 'elewawa_

Sea green, jet black, sacred black,
silent black, tumultuous black
.

Thursday, January 10, 2008

Ku'u iki


Ku'u iki iho ho'i

My little one, subside once more
.

Tuesday, January 08, 2008

He 'a'e ku_


He Kala'e au, he 'a'e ku_

I am Kala'ean, a deliberate breaker of tabus
.

Sunday, January 06, 2008

Hali'a aloha


Hali'a aloha

Fondly remember
.

Saturday, January 05, 2008

Oni kalalea


Oni kalalea ke ku a ka laau loa

The sun moves on as the tall tree stands
.

Friday, January 04, 2008

Ipu kukui


Ipu kukui hele po_

Light for going at night
.

Thursday, January 03, 2008

No'ono'o


Kino, Waihona, No'ono'o

Mind, Body, Spirit
.

Wednesday, January 02, 2008

Ka-hala


Pu_'ali o Ka-hala-nui ia Ka-hala-iki

Big hala tree has a groove
worn into it by little hala tree
.

Tuesday, January 01, 2008

I ka la_


'Ike ni i ka la_ o ka 'ike;
mana no i ka la_ o ka mana

Know in the day of knowing;
mana in the day of mana
.